۱۱/۱۷/۱۳۸۶

ورزش برای معلولان ذهنی


من هفته ای 3-2 مرتبه میرم ورزش. البته بعد از حادثه ای که برام پیش اومد دیگه تا مدتی نمیتونم ورزش مورد علاقم که جودو هستش رو تمرین کنم ولی دوچرخه سواری داخل سالن یا اسپینینگ با این وضعیت پام مشکلی درست نمیکنه. هم کلی کالری مصرف میشه و هم برای آمادگی عمومی خوبه

بعد از یکی از تمرینهای هفتگیم همیشه تعداد زیادی بچه و بزرگسال با مشکل ذهنی مثل سندرم داون میبینم که از یکی از سالنها میان بیرون. در این تمرین والدین یا همراهیان هم میتونن شرکت کنن و همیشه تعداد زیادی هم مربی برای اینها وجود داره. مربیها هم بعد از تمرین مسوولن که مطمئن بشن که والدین یا تاکسی همه بچه ها رو برسونن خونه. حتی اگر یکی دیر بیاد اونقدر وا میستن تا اون بچه تکلیفش مشخص بشه. من واقعا تحت تاثیر اینهمه توجه قرار گرفتم. کسی نه اونا رو مسخره میکنه و نه اذیت. مربیها هم خیلی با احترام و دلسوزی با اونها رفتار میکنن. خیلی عالیه

0 نظرات: