۱/۰۹/۱۳۸۷

بازنشستگی

یکی از همکاران بخشمون امروز بازنشسته شد. تاریخ شروع به کارش اینجا 1974 بود و تا امروز به جز مدتی که رفته بود انگلیس برای آموزش همینجا کار میکرد. بخش اینجور مواقع به جشن کوچیکی میگیره. یه پولی جمع کرده بودن همه و پرسنل یه هدیه که دوربین دیژیتال بود بهش دادن به همراه یک کارت که کسائی که پول دادن زیرشو امضا کرده بودن. بخش هم هزینه کیک رو داد. دانشگاه هم یه سری هدیه استاندارد داره که برای هر کسی که بازنشست میشه میده. چند تا از دوستان نزدیکش هم یه درختچه بونزای قدیمی بهش دادن که خیلی قشنگ بود. رئیس بخش و 2 نفر دیگه هم ازش تشکر کردن و یه سری خاطرات قدیمی و جالب ازش تعریف کردن. بعد هم وقتی داشتن همه کیکهاشونو میخوردن اون هدایاشو باز کرد و به بقیه داد و دور چرخوندن تا همه ببینن.
رسم جالبی بود خلاصه که با نوع وطنیش فرق میکنه