۱۱/۰۳/۱۳۸۶

درگذشت هیت لجر

امروز خوندم که هیت لجر متاسفانه خودکشی کرده و از بین رفته. هنرپیشه خوبی بود و من از نقش اون در فیلم وطن پرست خیلی خوشم میومد

0 نظرات: