۶/۱۵/۱۳۸۷

فرزند

واقعا که فکر نمیکردم که به دنیا اومدن فرزندمون اینهمه تاثیر روی زندگیمون بگذاره. چند هفته پیش صاحب یه دختر شدیم. الان وقتی که میام سر کار دلم براش تنگ میشه. الان هم فقط در حال شیر خوردن و خوابیدن هستش. اونقدر هم سریع بزرگ میشه که هر هفته 2-1 از لباساشو باید بگذاریم کنار. دو تا مامان بزرگاش براش کلی لباس فرستادن و هر چی گفتیم که نفرستین گوش نکردن! الان فکر کنم این کوچولو از ما هم بیشتر لباس داره.