۸/۰۳/۱۳۸۶

کریپتوگرافی


از علومی که خیلی دوست دارم کریپتولوژی یا کریپتوگرافی یا علم پنهان سازی اطلاعات هستش. البته تا حدی هم در علوم پزشکی و پنهان کردن اطلاعات پزشکی کامپیوتری از دست افراد کاربرد داره. فکر کنم در حد دانشگاهی در حد یک گروه در بخش ریاضیات باشه. نمیدونم که آیا در ایران هیچ دانشگاهی اینچنین گروهی وجود داره یا نه
شکل بالاهم یکی ازروشهای باستانی کد و دکده کردن پیغامها رو نشون میده

یه استفاده دیگه هم از کارتهای گرافیک پرقدرت در کشف کد با استفاده از قدرت بالای پردازش موازی اونها توسط روسها. من رو بگو که فکر میکردم اینها فقط بدرد کارهای گرافیک و بازیها میخورن

0 نظرات: