۸/۰۴/۱۳۸۶

تحریمهای بیشتر

کسی میدونه که نتیجه این تحریمهای جدید آمریکا چیه؟ آیا کسی که وارد به مسائل اقتصادی باشه چیزی راجع به این قضیه چیزی توی نت نوشته؟

0 نظرات: