۲/۲۲/۱۳۸۸

خشونت

دیشب داشتیم از بیرون با ماشین یکی از دوستان برمیگشتیم خونه. در بلوار پیروزی در یکی از میدونها دو تا ماشین جلوتر از ما با هم تصادف کردن. یک خانم از یکیشون پیاده شد و یه پسر جوان از ماشین دیگه. یه دفعه دیدیم که پسره کمربندشو دراورد و شروع کرد به زدن خانمه. آنچنان میزد روی سر و صورت زنه که روسریش افتاد و خانمه هم افتاد روی زمین. تا مردم ریختن و یارو رو کشیدن کنار همینطور میزدش. صحنه تاسف آوری بود
از اونموقع همش به اون صحنه فکر میکنم و اینکه اگر اون خانم از عزیزان ما بود. عجب شجاعت و رشادتی هم داشت اون پسر! واقعا باید بهش لقب شیردل مشهد رو داد که یه زن رو با کمریند داغون کرد. دیشب فکر میکنم با غرور خوابیده و الان هم برای رفقاش با افتخار تعریف میکنه. بالاخره باباش میتونه به پسرش افتخار کنه. به سرووضعش و ماشین پژو 206 اون میومد که وضعش هم خوب بود
اینروزا همینطور نسبت به سطح فرهنگ مردم داره نظرم عوض میشه. قبلا از مدافعان این قضیه بودم که مردم ما از سطح فرهنگ و سطح هوش بالائی برخوردارن. البته هر روز که میگذره بیشتر نظرم عوض میشه

blog comments powered by Disqus