۲/۲۳/۱۳۸۷

برنج

پدر عزیز حالا که دارم از سوئد میام چیزی نمیخواین؟ البته کمی لباس گرفتم براتون برای سوغات
بابا جان فقط اگر میتونی تا جائی که لازم نباشه جریمه اضافه بار بدی یه چند کیلوئی برنج بیار! پولش رو هم بهت میدم

0 نظرات: