۳/۰۲/۱۳۸۶

رنگ میز

رنگ میز محل کارم یادم رفته! اگر گفتین چرا؟

2 نظرات:

شقایق گفت...

معلومه از بس کثیفه!

Amir: گفت...

این دیگه به فکرم نرسیده بود که شاید از کثیفیه که دیده نمیشه! این جواب فقط از یکی با آی کیو پزشکی در میاد. من فکر میکردم فقط بخاطر انبوهی از کاغذاست که حتی روی کیبردم رو هم بعضی اوقات میگیره. ولی دلیل شما رو هم قبول دارم