۳/۰۱/۱۳۸۶

کریتریای تشخیصی زندگی نباتی


یکی از موقعیتهای پیچیده در پزشکی تشخیص زندگی نباتی هستش. این وضعیت دارای یکسری کریتریا نظیر بی اختیاری ادرار و مدفوع میباشد. در این متن ابتدا با یک مثال آشنا شده و بعد کریتریای زندگی نباتی توضیح داده میشود
منبع از ای ام ای

0 نظرات: