۱۰/۱۳/۱۳۸۵

معاینه نورولوژی

یه محل جالب برای آموزش معاینه فیزیکی نورولوژی. کاشکی زمان دانشجوئی ما از اینا بود. البته اگر هم بود ما که اینترنت درست حسابی نداشتیم

0 نظرات: