۱۱/۱۰/۱۳۸۵

دنیای مجازی گوگل

یک شایعه که خیلی هم داره داغ میشه میگه که گوگل میخواد یه بازی دنیای مجازی مثل زندگی دوم و دنیای وارکرافت راه بندازه. گوگل تمام قابلیتهاشو قبلا داشته و با یه سری شرکت و آدم هم که در این زمینه تجربه دارن تماس گرفته. اگر اونا تصمیم گرفتن که چنین کاری کنن پس حتما موفق میشن البته اگر نتیجه مثل گوگل تاک نشه. شما چی فکر میکنین؟
راستی من یه مدت یه بازی میکردم توی همین زمینه به نام انتروپیا یونیورس که بد پیشرفت نکردم. آواتارم شکارچی بود و مثل خودم هم بی مو! فقط عینک نداشت

0 نظرات: