۱۰/۱۱/۱۳۸۵

تعطیلات و مقاله

امثال من از تعطیلاتم استفاده نکرده بودم. قصد سفر به ایران رو داشتیم که متاسفانه بدلیلی مجبور به کنسل کردن بلیطهامون شدیم. دیدم که اگر ازتعطیلاتم استفاده نکنم از بین میرن بنابراین قبل از اتمام سال مرخصی گرفتم و خونه موندم و فقط استراحت. البته یه سفر کوچک هم با همسرم رفتیم ولی بیشتر وقت رو خونه بودیم. بعد از کلی کار دیگه نمیتونستم ادامه بدم و یه استراحت احتیاج بود. از دوم ژانویه هم دوباره میریم سر کار ولی ایندفعه با انرژی! منتظر نتیجه یه مقاله که برای یه ژورنال فرستادم هستم و قرار بود نتیجش قبل از آخر سال بیاد ولی خبری نشد. برام خیلی مهمه که قبول بشه ولی مجلش سطحش بالاست و احتمال رد شدنش هست. البته اگر قبول نشه با کمی تغییرات سریع میفرستمش یه مجله دیگه! ببینیم خدا چی صلاح میدونه

0 نظرات: