۶/۲۰/۱۳۸۵

امتحان رانندگی

امروز بالاخره رفتم و این امتحان تصدیق رو دادم. پدرم در اومد. سیصد صفحه کتاب به زبان سوئدی. نخواستم هم به زبان انگلیسیشو بخونم. گفتم آدم اگر میخواد اینجا رانندگی کنه باید به زبان خودشون یاد بگیره همه چیزو. مدتها استرس امتحان اینجوری رو نداشتم. اینجا فقط چند تا از کورسایی که امتحان دادم سالهای پیش اینجوری بودن. دو تاشونم که تشریحی بودن و برای هر سوال باید یک صفحه مینوشتم! ولی بقیه یا پروژه ایی بودن یا امتحانایی که سووالا رو آدم میبره خونه.

بگذریم. این قسمت امتحان قسمت تئوری رانندگی بود و هفتاد تا سووال داشت و پنجاه دقیقه وقت. خیلی ازسوالا با شکل و بصورت سناریو بود. بنظرم نکات انحرافی هم داشتن که باید آدم خیلی دقت میکرد. اینجا خیلی شایع هستش که جوونا بار اول رد بشن. خوشبختانه من با خرخونی! تونستم قبول بشم بار اول. حالا باید برم دنبال مراحل بعدی که شامل تمرین روی سطح لیز و امتحان عملی هستش.

بعدا راجع به امتحان و کتابش بیشتر توضیح میدم.

0 نظرات: