۵/۱۸/۱۳۸۵

جریمه

امروز یکی از همکارا رو دیدم که با لب و لوچه آویزون از جلوی درر اطاق رد شد. بهش گفتم چی شده؟ گفت ماشینشو پارک کرده ولی چون گفته زود بر میگردم ده کرون پول پارکینگو ننداخته ولی کارش طول کشیده وقتی برگشته دیده یه قبض جریمه هفتصد کرونی رو ماشینش چسبوندن! خیلی جریمه گرونیه و خیلی سوزش داره

0 نظرات: