۴/۲۶/۱۳۸۵

بیومدیکال انفورماتیک - 2


اینهم یک دسته بندی از بیومدیکال انفورماتیک به تحقیقات پایه و کاربردی. در قسمت کاربردی هم قسمتهای مختلفی وجود داره نظیر بیو انفورماتیک, تجزیه و تحلیل تصاویر پزشکی, اطلاعرسانی بالینی واطلاعرسانی بهداشت عمومی
البته این تقسیم بندی بسیار متنوع هست و میتواند شامل قسمتهای دیگری نظیر تجزیه و تحلیل سیگنالهای پزشکی, شبیه سازی سیستمهای فیزیولوژی و غیره باشه

0 نظرات: