۱/۰۱/۱۳۸۸

تبریک سال نو

این چند ماه اخیرخیلی تحولات بزرگی در زندگی ما اتفاق افتاد. اقامت دو ماهه در ایران بدون خانواده که خیلی سخت بود، شروع به کارجدید که خیلی جالب بود و دیدن زندگی در ایران بعد از چند سال دوری. الان برگشتم پهلوی خانوادم که هرثانیه اش الان کلی برام ارزشمنده.
در هر صورت به همه رفقای دور و نزدیک، دیده و ندیده، سال نو را تبریک میگم.

blog comments powered by Disqus