۴/۲۷/۱۳۸۷

فعالیت فیزیکی اطفال


چگونه اطفال رو به انجام فعالیتهای فیزیکی ترغیب کنیم؟ با توجه به اینکه بچه ها هر روز ساعات متمادی با کامپیوتر مشغول هستن یا تلویزیون نگاه میکنن علاقه مند کردن اونها یه انجام فعالیتهای فیزیکی سخت هستش. ولی برای علاقه مند کردن اونها به فعالیتهای فیزیکی و ورزش روشهائی وجود دارن که میتونین در اینجا آنها رو مطالعه کنین

blog comments powered by Disqus