۴/۱۱/۱۳۸۷

تبلیغ ضد سیگار

یه تبلیغ هوشمندانه ضد سیگار برای خوره های بازی! مثل من. سیگاری نیستم ولی اگر بودم با دیدن این تبلیغ حتما سیگار رو ترک میکردم

blog comments powered by Disqus