۲/۲۵/۱۳۸۷

ذره امید


حتی وقتی همه چیز سیاه و تاریکن اون دور دورا نور امید وجود داره. فقط شاید زمان احتیاج داره که سیاهیا رو کنار بزنه. ولی مگه عمر ما چقدره؟

این عکس رو یه صبح زود که داشتم میومدم سر کار گرفتم. البته چیز زیادی از زیبائیهای طبیعت معلوم نیست ولی نکته اش همینه

blog comments powered by Disqus