۱۰/۰۳/۱۳۸۶

گاز گرفتگی

بابا این چه وضعشه؟ از وبلاگ یکی از پزشکا خوندم که یکنفر از رفقاشون بدلیل گاز گرفتگی از بین رفتن. چند وقت پیش هم یه محقق علوم هسته ای فکر کنم در شیراز به همین دلیل از بین رفتن. از این خبرها هم که کم نمیخونیم در صفحه حوادث. آیا بعد از این وقابع کسی هم متهم میشه؟ یادمه که در مشهد یه مورد مشابه به این دلیل اتفاق افتاد چون لوله هواکش بخاری گازی الکی بوده و بعد از چند سانتیمتر مسدود شده و فقط ظاهرش برای گول زدن مامورای شهرداری درست شده بود. صاحب جدید هم بدون اطلاع بخاری رو نصب کرده و در اولین شب استفاده دچار گاز گرفتگی شده. من که فکر میکنم سازنده اون منزل و مهندس ناظر و حتی مامور شهرداری کنترل کننده خونه در این زمینه مسوولند. مسوولیت این افراد در حدی هست که حتی باید به جرم قتل غیر عمد در دادگاه محکوم بشن
آیا قوانینی در این زمینه هست؟ کسی اطلاع داره که در موارد مشابه قانون چه عملی انجام میده؟

0 نظرات: