۷/۲۵/۱۳۸۶

درست شدن کامپیوتر

از رفقام تونستم پاور کامپیوتر بگیرم و دستگاهمو باهاشون امتحان کنم. خوشبختانه با عوض کردن پاور الان کامپیوتر خوب کار میکنه. تنها اشکال اینه که صدای دستگاه زیادتر شده و به ساکتی قبلی نیست. البته اسب پیشکشی که دندون شمردن نداره! رو که نیست، پاور مجانی رو گذاشتم رو دستگاه و همه چیز هم درست شده تازه از صداش هم اشکال میگیرم

بعد از 3 ماه دوری از ورزش این هفته شروع کردم دوباره. دو جلسه اسپینینگ رفتم و خوشبختانه مشکلی نداشتم. البته بخاطر پام مدتی نمیتونم جودو تمرین کنم و باید همین ورزشهای سوسولی! رو انجام بدم
پام چند وقت پیش شکست! در هنگام دوچرخه سواری با یه ماشین تصادف کردم. البته اینجا ننوشتم چون به خونوادم نگفته بودم و خواهرم سالی ماهی یه بار اینجا رو میخونه و نمیخواستم بفهمن. از راه دور که کاری ازشون برنمیاد و فقط ناراحت میشدن. حالا که پدرم اومد اینچا و برگشت و دید که چیزه زیاد مهمی نیست اینجا مینویسمش. پست مفصلشو که نوشته بودم ولی پست نکرده بودم بعدا میفرستم

0 نظرات: