۲/۱۸/۱۳۸۶

مسابقه جودوی استانی

این دوشنبه مسابقات جودوی استان ما بود و جودوکارها از چند تا شهر و کلوب مجاور اومده بودن. منم چونکه میزبان کلوب ما بود قول داده بودم به عنوان ثبت کننده امتیازات و کنترل اسکوربرد همکاری کنم. دو هفته پیش هم یه کورس داشتیم به مدت 3 ساعت که چطوری با نرم افزارش کار کنیم و نتایج رو چطوری ثبت کنیم.
خلاصه روز مسابقه از ساعت 9 تا 5 بعد از ظهر درگیر بودیم. نرم افزار رو یکی از مربیهای ما نوشته و همچنان از همون کامپیوتر اولیه 15 سال پیش با سیستم عامل ویندوز 3.1 استفاده میکنه. یه صفحه کلید هم درست کرده که فقط کلیدهای ضروری رو داره و بقیه کلیدها رو در اورده. خلاصه اولش سخت بود و چند بار هم اشتباه کردم ولی هر بار سرداور میومد و کمک میکرد و اشکال رو درست میکردیم. نه دعوائی و نه اینکه بابا بلد نیستین برین بوق بزنین! و از این حرفها. دو مرتبه هم کامپیوتره هنگ کرد که یه بارش مسابقه شروع نشده بود هنوز و مسابقه بعدی رو شروع نکردن تا کامپیوتر ریبوت شد ولی بار دوم وسط مسابقه بود. تا اینجوری شد به داور گفتم و مسابقه رو نگه داشت و پرسیدیم حالا چکار کنیم که حرفمون تموم نشده برگشتیم به دوران 15 سال پیش! دو تا کرونومتر و در صفحه امتیازات گذاشتن و مربیمون هم مشغول ور رفتن با کامپیوتره شد و برای مسابقه بعدی راه افتاد دوباره
باشگاه ما هم وضعش بد نبود و چند تائی مدال اورد. اونجا جالب بود که میشد سبکهای باشگاههای مختلف رو دید. باشگاه ما روی سرعت و تکنیک تکیه داره و یه باشگاه دیگه در نورشوپینگ که خوب مدال اوردن روی قدرت. مسابقه های بین ما و اونا رو هم بیشتر اونا بردن. خوب حالا سرعت بهتره یا قدرت؟ شما بگین

0 نظرات: