۱/۰۹/۱۳۸۶

آی پاد و کاردیولوژی


یه طرح تحقیقاتی با شرکت 149 دانشجوی پزشکی نشون داده که استفاده از آی پاد حاوی صداهای قلبی و گوش کردن مکرر به اونها در تشخیص صداهای قلبی توسط دانشجوها خیلی اثر مثبتی داشته
اصل خبر به اضافه فایلهای صوتی که استفاده شده اند
خیلی جالب میشد اگر دانشگاههای ما هم از وسائل کمک آموزشی استفاده میکردن. فایلهای صوتی یا نرم افزارهای اینتراکتیو در یادگیری صداهای قلبی و ریوی خیلی میتونن مهم باشند

0 نظرات: