۱۰/۲۱/۱۳۸۵

متن به گفتار

یک صفحه با قابلیت تبدیل متن به گفتار با کیفیت خیلی خوب که مثل قبلیها که من دیدم صدا خیلی روبوتی نیست. خوبیش اینه که زبانهای زیادی داره از جمله انگلیسی، فرانسه، آلمانی و حتی سوئدی

0 نظرات: