۱۰/۱۵/۱۳۸۵

مکاترونیکس در پزشکی

اینو دیگه نشنیده بودم. مکاترونیکس در پزشکی! مثل اینکه کارشون استفاده از روشها و تکنیکهای علم مکانیک و ربوتیک در پزشکی و جراحیه. اینم آدرس یه بخش فعال در این زمینه در دانشگاه امپریال لندن و اینم یه مجله به نام مکاترونیکس با کلی مقاله جالب

0 نظرات: