۶/۱۱/۱۳۸۵

گروه ان اس اف

امروز صبح رفته بودم تمرین. وقتی داشتم از وسط شهر با دوچرخه برمیگشتم خونه دیدم اونجا پر از پلیسه! توی این چهار سال که اینجائیم شاید 5 دفعه ماشین پلیس ندیدم. فضولیم گل کرد گفتم برم ببینم چی شده. از یه خیابون صدای بلندگو میومد. مث این بلندگوایی که میوه فروشای وانتی داشتن و روز تعطیل بعد از ظهر آدمو از خواب میپروندن! رفتم اونجا و برای اولین بار چشمم به جمال اعضای گروه ان اس اف یا جبهه ناسیونال سوسیالیست یا به عبارت دیگه نئو نازیای سوئد روشن شد. قیافه ها آخر خلافی! اولا همه جوون و پر از خالکوبی روی بدن. خالکوبیها هم همه از صلیب شکسته و تا گردنشونو پوشونده بود. بعضیهاشون هم تی شرت با علامت عقاب پرچم نازیها و صلیب شکسته داشتن. شلوارای چهار جیب مشکی و اکثرا پوتین پوشیده بودن. امسال اینجا تا چند روز دیگه انتخاباته و اینا داشتن سخنرانی تبلیغاتی میکردن. یکسریشون هم بین مردمی که داشتن گوش میکردن اعلامیه پخش میکردن. صحبتهای یارو رو نمیفهمیدم ولی کلمات کلیدیش این بود: خارجیها, خوک, کثیف, این آشغالا رو میریزیم بیرون, منشا بیکاری, دزدی, پدوفبلی, مجازات اعدام و از این حرفها. مام رفتیم دوچرخه بدست جلوشون صف اول واستادیم و شروع کردیم به گوش کردن و لبخند عاقل اندر سفیه بهشون انداختن. بدم نمیومد یه چار تا فحش نثارشون کنم. یدفعه دیدی یه کتک کاری هم شد! ولی به تعدادشون هم پلیس وایستاده بود اونجا. هیچوقت اینهمه پلیس ندیده بودم تو شهرمون. این پلیسای اینجا هم خیلی کارشون درسته. قد کوتاهتر از 185 ندیدم و همه ورزیده. اینجا میگن وقتی پلیس میخواد کسیو دستگیر کنه اگر مقاومت کنه حتما یه چند تائی از استخوناش میشکنه! الیته اول خیلی مودب هستن و یه جور ادبیات مخصوص دارن که مثه متن کتابی میمونه و توی همین قالب وقتی از کسی سوال میکنن استفاده میکنن. بعدشه که اگر یارو همکاری نکرد به خر سوارش میکنن.
خلاصه بعد از یه چند دقیقه دیدم بابا یارو خیلی مثه اینکه پرته از اوضاع! یه زن پیری کنار من بود گفت با این حرفاشون میخوان مردم بهشونم رای بدن! منم بعدش برگشتم سمت خونه. مردمی که واستاده بودن هم فقط کنجکاو بودن ببینن چی میگن اینا. آدم باورش نمیشه که توی این زمانه هنوز بعضیها از این عقاید داشته باشن
صحبتای اینا رو باید ترجمه کرد و برای کسائی که سنگشونو به سینه میزنن پخش کرد. در نظر اینا ما غیر اروپائیها ارزشمون از مگس هم کمتره و فقط داریم جامعشونو آلوده میکنیم

0 نظرات: