۶/۰۳/۱۳۸۵

ارائه مقاله درباره منطق فازی

یه مقاله راجع به استفاده از منطق فازی در پیش بینی عود سرطان سینه نوشتم که برای ارائه شفاهی در یه کنگره در ماستریخت قبول شده. قردا دارم میرم اونجا برای ارائه. یه سفر طولانی با اتوبوس, قطار و هواپیما. از اونور هم وقتی ارائم تموم میشه باید بدو برم ایستگاه قطار تا برگردم. حالا مراسم اختتامیه هیچ ولی استرسش زیاده. اگر جا بمونم بیچاره شدم
این کسی که باید بلیط رو میخرید خسیسی کرد. گفت اگر بخواهی دیرتر بیائی اینقدر به ضرر بخش میشه, ما هم گفتیم اگر ساعت حرکت زودتر از زمان ارائه مقاله من نبود هر چی بود بگیر, اونم گرفت

0 نظرات: