۶/۰۱/۱۳۸۵

کلاس آموزش ریاضی

وقتی که درسمو شروع کردم ضعف در ریاضی خیلی برام سنگین بود. معلوماتم مال همون سوم ریاضی بود که خونده بودم . کلاس چهارم هم که تغییر رشته دادم رفتم تجربی. برای موفق بودن در کورسائی که اینجا گرفتم که بعضیهاشون خیلی ریاضیات داشتن و مجبور شدم قسمتهائی از یه سری کتاب و سایتهای اینترنتی رو بخونم که اولاش خیلی سخت بود ولی خیلی بدردم خوردن.
اینم یه سری لینک به بعضی از اون سایتها
لینک اول
لینک دوم
لینک سوم

0 نظرات: