۵/۲۴/۱۳۸۵

پیروی از پروتکلهای درمانی

پیروی کردن از پروتکلهای درمانی اثر بسیار خوبی در ارتقا سطح سلامت و موثر بودن سیستم درمانی داره. ولی چرا همه پزشکا از اونا پیروی نمیکن؟ دلائل متفاوتی برای این مساله وجود داره مثلا ناآشنائی پزشکان با پروتکلهای درمانی و یا مثلا قبول نداشتن اونا.
در یک مقاله پس از بررسی اولیه 5658 مقاله و سپس مطالعه دقیق 76 تا از مقاله هائی که در ارتباط با عدم همخوانی پزشکان با پروتکهای رایج بوده یکسری دلائل شایع ذکر شده
متن کامل مقاله فوق

0 نظرات: