۵/۱۷/۱۳۸۵

یک پرسش از دوستان

یه سووال از رفقا. یه آنالیزی دارم انجام میدم راجع به اینکه چقدر انکولوژیستها در اینجا مطابق با پروتکلهای درمانی عمل میکنن. این مساله مهمی هستش بخاطر عوارض درمان نابجا و نیز مدیریت منابع درمانی.
دو گروه در این مطالعه وجود دارن. یکی کسانی که باید بر اساس پروتکل درمان شده باشند و گروه دیگر کسانی که در حقیقت درمان شده اند. و بعد یک جدول دو در دو درست کردم ازشون که در ردیف کسانی که بر اساس پروتکل باید درمان شوند و نباید درمان شوند (پروتکل مثبت و پروتکل منفی) و در ستون بیمارانی که در واقعیت درمان شده اند و نشده اند.
بعد هم برای اینکه ببینم آیا اختلاف معنی دار هست یا خیر تست پیرسون کای اسکوئر رو انجام دادم.
آیا روش دیگه ای برای اینکه ببینیم آیا اختلاف بین این دو گروه معنی دار هست یا خیر وجود داره؟ ممنون میشم از راهنمائیتون

0 نظرات: